NALANDA FOUNDATION

Empat Landasan Perhatian Benar

DHAMMA INSPIRATION
======================

Empat Landasan Perhatian Benar

Jalan untuk membuat manusia menjadi suci; terbebas dari kesedihan, duka-cita dan melenyapkan penderitaan dan kesengsaraan dengan menempuh jalan yang benar sehingga dapat merealisasi Nibbana. Jalan ini dengan melaksanakan EMPAT PERHATIAN BENAR.
Apakah yang dinamakan empat perhatian benar itu?

👉 Perenungan terhadap TUBUH (kayanupassana), dengan tekun, selalu sadar dan penuh perhatian mengamat-amati ketamakan dan kesedihan dalam dirinya.

👉 Perenungan terhadap PERASAAN (vedananupassana), dengan tekun, selalu sadar dan penuh perhatian mengamat-amati ketamakan dan kesedihan dalam dirinya.

👉 Perenungan terhadap KESADARAN (cittanupassana), dengan tekun, selalu sadar dan penuh perhatian mengamat-amati ketamakan dan kesedihan dalam dirinya.

👉 Perenungan terhadap BENTUK-BENTUK PIKIRAN (Dhammanupassana), dengan tekun, selalu sadar dan penuh perhatian mengamat-amati ketamakan dan kesedihan dalam dirinya.

(Satipatthana Sutta)

nalandafoundation.net

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top