NALANDA FOUNDATION

MENANAMKAN KEYAKINAN SEJAK USIA DINI

Pendidikan keagamaan memang perlu ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Vihara dan orang tua mempunyai peranan penting untuk ini, karena pendidikan keagamaan jarang ada di sekolah formal. 

Nalanda Foundation, melalui program Nalanda Sunday School menghadirkan pembelajaran agama Buddha yang dikemas dengan asik dan menarik. Program Nalanda Sunday School ditujukan kepada adik-adik Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak. 

Dalam Nalanda Sunday School, proses belajar dibimbing oleh dua teacher; Mr. Vicky dan Mr. Erwin. Setiap Minggunya akan disuguhkan materi materi dhamma yang mudah dipahami oleh adik adik.

Dengan mengikuti Nalanda Sunday School ini, adik adik dapat belajar Buddha Dhamma dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Semoga keyakinan terhadap Tri Ratana semakin meningkat. 

Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top