Edit Content

Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda sebagai badan penyelenggaran Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda yang bertujuan menjadi pusat studi agama Buddha di Cakung – Jakarta Timur

Category: SMB

MENANAMKAN KEYAKINAN SEJAK USIA DINI

Pendidikan keagamaan memang perlu ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Vihara dan orang tua mempunyai peranan penting untuk ini, karena pendidikan keagamaan jarang ada di sekolah formal.  Nalanda Foundation, melalui program Nalanda Sunday School menghadirkan pembelajaran agama Buddha yang dikemas dengan asik dan menarik. Program Nalanda Sunday School ditujukan kepada adik-adik Sekolah Dasar dan Taman […]